بالاخره آنطور که شایسته ی آن هستی، وکالت خواهی کرد

در آکادمی تحریض؛ با وکلائی کار می کنیم که می خواهند مسیر جدیدی از کارشان را تجربه کنند.

_سید جاوید حسنی