برای رزرو وقت مشاوره تلفنی با جاوید حسنی لطفا فرم را تکمیل بفرمایید.
اگر شرایط ایده آلی داشته باشید ساعت و روز مشاوره برای شما ایمیل می شود.

در این مشاوره در مورد مشکل کسب و کارت صحبت می کنیم و در نهایت راه حل صحیح را پیدا می کنیم.

قبل از رزرو وقت مشاوره حتما نگاهی به کتاب ها و مقالات سایت بیاندازید تا یک آشنایی نسبی با کار داشته باشید.