رزرو وقت مشاوره

برای شرکت در دوره خصوصی تبلیغ نویسی ابتدا باید یک وقت مشاوره تلفنی رزرو کنید و اگر شرایط مناسبی داشته باشید، ساعت و روز مشاوره برای شما ایمیل می شود.

در این تماس پی خواهیم برد که آیا برای کار کردن با همدیگر مناسب هستیم یا خیر.