یک مکالمه ممکن است که داستان زندگی ات را تغییر دهد.

اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی داری می توانی از طریق فرم یا ایمیل زیر با من ارتباط داشته باشی.

javidhasani@tahriz.com