برای تماس با جاوید حسنی لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

(روز و ساعت تماس نهایتا تا 48 ساعت آینده به صورت ایمیل و پیامک اطلاع داده می شود.)