اگر می خواهی ایمیلت در میان انبوهی از ایمیل های رقیبانت مثل طلا بدرخشد، این کتاب برای توست

اسراری از ایمیل مارکتینگ که مخاطبت را چشم انتظار ایمیل های بعدی ات می گذارد

در این کتاب خواهم گفت که:

  • دقیقا ایمیل مارکتینگ چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟

  • چطور عنوانی بنویسیم که تمام ایمیل موجود در اینباکس مخاطب را در خود هضم کند؟

  • چطور متن ایمیلت را بنویسی که اگر مخاطبت از آن استقبال نکند، عذاب وجدان بگیرد؟

  • چطور ایمیل تاثیرگذاری را در تعطیلات و مناسبت ها بفرستیم؟

  • چرا قوی ترین و سریع ترین راه خداحافظی از کسب و کارت، خریدن لیست ایمیلی است؟

  • کدام یک از سرویس های ایمیل مارکتینگ مناسب تر است؟

  • چگونه از روش های "جان مارو" برای نوشتن ایمیل استفاده کنیم؟

  • چگونه ایمیل تکانی کنیم و یک لیست ایمیلی تر و تمیز داشته باشیم؟